Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse
Om Stiftelsen

Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse bildades 2014 och har två huvudsakliga syften. Det ena är att stödja vetenskaplig forskning och högre utbildning, huvudsakligen inom ekonomi, juridik och medicin. Det andra är att befrämja judisk tänkande, uttryck och kultur. Utöver dessa huvudsakliga syften stödjer Stiftelsen även annan vetenskaplig forskning samt andra kulturella och sociala verksamheter. Stiftelsen verkar genom att lämna stipendier och anslag till såväl individer som organisationer samt genom att stödja seminarier och konferenser inom stiftelsens områden.

Tidigare Anslag
2020

Swedish House of Finance
Handelshögskolan i Stockholm
Ängelholms Gymnasium
Musikaliska Akademien
Judisk Kultur i Sverige
Svenska Kommittén mot Antisemitism
Raoul Wallenberg Academy

2019

Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Carnegie Mellon University
Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm
Centrum för Rättvisa

2018

Swedish House of Finance

Gilel Storch Foundation

Raoul Wallenberg Academy

Carnegie Mellon University

Paideia Folkhögskola

2017

Carnegie Mellon University

Swedish House of Finance

Judiska Museet

Svenska Kommittén mot Antisemitism

Institutet för Näringslivsforskning

Kungliga Musikhögskolan

Ansökan

Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse tar endast emot ansökningar via email eller per post. Ansökningar behandlas löpande under året.

Ansökningar ska ställas till info@agus.se eller Box 5483, 114 84 Stockholm.

Stiftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs lagstiftning. Stiftelsens integritetspolicy återfinns här.